• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: UNESCO Global Monitoring Report

Verdens ungdomsdag

12. august er verdens ungdomsdag. I år er temaet for dagen ungdom og migrasjon.

Ungdom flytter mye på seg og utgjør 30 prosent av migrantene på verdensbasis. I 2010 var det rundt 27 millioner unge migranter i verden.  Migrasjon gir nye muligheter, men det kan også være risikofylt og innebære utnyttelse og diskriminering. Ungdomsdagen skal bidra til å dele kunnskap og ny forskning om migrasjon, samt å engasjere ungdom.

Ungdomsdagen har vært markert av FN 12. august hvert år siden 2000. Markeringen av dagen ble vedtatt av FN i resolution 54/120 i 1999. Allerede i 1985 feiret FN det internasjonale ungdomsåret. Ti år etter ble handlingsprogrammet World Programme of Action for Youth vedtatt.

I år vil The 2013 World Youth Report, som handler om ungdomsmigrasjon og utvikling bli lansert på ungdomsdagen. Les den her

Les mer:

UNESCO

FN

 

 

Til toppen