• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

Verdens pressefrihetsdag markeres i Oslo

I anledning pressefrihetsdagen, inviterer UNESCO-kommisjonen og samarbeidspartnere til seminar i Oslo, 29. april. Seminaret finner sted i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2. Se programmet her:

PRESSEFRIHET OG PROPAGANDA UNDER KONFLIKTEN I UKRAINA – kl. 09.00 – 10.15
Samtale med de ukrainske journalistene Mustafa Nayyem og Sergey Leschenko.

Mustafa Nayyem er undersøkende journalist og blogger i Ukrainska Pravda. Han er en av grunnleggerne av og journalistene i internettkanalen Hromadske.tv, som har vært en viktig nyhetskilde for det såkalte Euromaidan. Nayyems appeller på Facebook var med på å initiere de proeuropeiske demonstrasjonene på Euromaidan. Han vil motta Fritt Ords pressepris for 2014 i juni i år.

Sergey Leschenko er en av de mest profilerte undersøkende journalistene i Ukraina. Han skriver også for online-avisen Ukrainska Pravda, hvor han også er stedfortredende redaktør. I samme avis er Leschenko en av de mest aktive bloggerne. Han fikk Fritt Ords pressepris i 2013.

OVERVÅKNING OG PRESSEFRIHET I NORGE – kl. 10.30–11.30
Advokat Jon Wessel-Aas legger frem hovedpunktene i en kommende rapport om myndighetenes adgang til kontroll og overvåking av elektroniske kommunikasjonssystemer i Norge og utfordringene dette skaper for det rettslige vernet av ytrings- og informasjonsfriheten. Hva er utfordringene i dag? Rapporten inngår i forskningsprosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge».

Debatt:
Jon Fitje Hoffmann, fagdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Eldbjørg Løwer, leder av EOS-utvalget – Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste
Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening
Jon Wessel-Aas, advokat

LANSERING AV UNDERSØKELSEN OM UNGDOMS BRUK AV SOSIALE OG REDIGERTE MEDIER, OG DERES FORHOLD TIL YTRINGSFRIHET, PERSONVERN OG OVERVÅKNING – 11.45–12.30

Undersøkelsen er en delundersøkelse i Fritt Ords Ytringsfrihetsbarometer i samarbeid med presseorganisasjonenes prosjekt «Hvor har du det fra? – Kampanjen for journalistikken».

Jens Ludvigsen, seniorkonsulent i TNS Gallup, legger frem resultatene av den kvalitative undersøkelsen.

Debatt:
Anne Jacobsen, analysesjef i Amedia
Eivind Lid, påtroppende leder for Institutt for Journalistikk
Jens Ludvigsen, seniorkonsulent i TNS Gallup
Liv Holm Heide, leder i Elevorganisasjonen

Arrangører:
Fritt Ord, Norsk Journalistlag, Norsk PEN, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, IPI Norge og Den norske UNESCO-kommisjonen

Se også Fritt Ords hjemmeside 

Til toppen