• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

Verdens lærerdag

UNESCO har erklært 5. oktober som Verdens lærerdag. – Gi lærere den anerkjennelsen de fortjener, sier lederen for den norske UNESCO-kommisjonen, Tora Aasland.

Lærere har en nøkkelrolle for utvikling av enkeltpersoner og samfunn. Den gode læreren greier å motivere og veilede hver enkelt og legge til rette for å lære teori og utvikle ferdigheter som vi trenger for å få et godt liv. Alle land trenger entusiastiske lærere som er faglig trygge og kan hjelpe barn, ungdom og voksne med å forstå det som først kan virke vanskelig. Derfor er det avgjørende at lærerne gis anerkjennelse og gode arbeidsvilkår.

UNESCO har erklært 5. oktober som Verdens lærerdag for å markere og feire framleggelsen av en felles anbefaling fra UNESCO og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) vedrørende lærernes status. Denne anbefalingen beskriver læreres plikter og rettigheter, og gir internasjonale standarder for læreres utdanning, rekruttering, ansettelse, samt utdannings- og læringsvilkår. Formålet er å styrke lærernes status for å fremme utdanning av høy kvalitet.

I Norge har vi i flere år hatt en stor kampanje for å bedre rekrutteringen til læreryrket. Kvaliteten på lærerutdanningen har blitt styrket, med bedre integrert praksis, og det er gitt ekstra midler til etterutdanning i kommuner og fylker. Vi har også råd til å gi lærere en lønn de kan leve av. Likevel sliter vi med å sikre mange og gode nok lærere.

Land som ikke har like god økonomi som Norge, har langt større utfordringer med å rekruttere og beholde et tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere. I følge UNESCOs Institutt for statistikk (UIS) mangler allerede i dag 1,6 millioner lærere for at vi skal nå FNs mål om at alle verdens barn skal få grunnleggende skolegang i 2015. Det forventes at dette tallet vil stige til 3,3 millioner i 2030 som følge av befolkningsvekst og utvidelse av skolegangen. En planlagt utbygging av ungdomstrinnet vil gi behov for opprettelse av 5,1 millioner nye lærerstillinger på verdensbasis.

Lærermangelen er i dag særlig stor i Afrika sør for Sahara, og i arabiske land. Mange av dagens lærere er dessuten dårlig kvalifisert for å gjøre en god jobb, og lønn og arbeidsvilkår er så elendige at de er lite motivert for jobben. Frafallet fra yrket er derfor høyt.

UNESCO koordinerer den globale innsatsen for å gi alle barn og unge grunnutdanning. Lærere har høy prioritet. Den norske UNESCO-kommisjonen gir sin fulle støtte til UNESCOs arbeid for å sikre gode lærere for alle!

Les mer:
UNESCO
Offisiell nettside for verdens lærerdag

Til toppen