• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

Et år viet vannpolitikk

FN har utropt 2013 til å være året for vannsamarbeid. UNESCO har fått koordineringsjobben.

Hvert år dør 3.4 millioner mennesker av vannrelaterte sykdommer, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Dette er dobbelt så mange som antall døde av AIDS-relaterte sykdommer i 2011.

Mange steder i verden er rent vann en knapp ressurs. Kriger og konflikter er oppstått og utkjempet på grunn av vannet. – I dag finnes det 300 vannkilder i verdens som deles mellom flere land. Det betyr at vi må samarbeide for at alle mennesker skal få nok vann, uttaler UNESCOs generaldirektør.

UNESCO mener likevel å ha påvist at det er mer samarbeid enn konflikter om vannressurser i verden i dag.

De største problemene knyttet til vann er usanitære forhold, mangel på rent drikkevann og matsikkerhet, fare for katastrofer og sykdommer.

Året for vannsamarbeid startet med en offisiell åpning i Paris 11. februar. Forslaget om å la et eget år være viet vann kom opprinnelig fra Tadjikistan, etter at FNs generalforsamling i 2010 anerkjente tilgang på rent vann som en menneskerettighet.

Les mer om vannåret her

Til toppen