yrkesopplæring

Foto: UNESCO/BRAC (EFA-report 2012)

Yrkesrettet opplæring

Millioner av ungdom over hele verden mangler utdanning og kompetanse. Yrkesrettet opplæring kan hjelpe dem.

» Les mer

Yrkesrettet opplæring

En milliard mennesker i verden er i alderen 15-24 år, og tallet øker. Store ungdomskull, finanskrise og bistandskutt har medvirket til skyhøy ungdomsledighet over store deler av verden. Praktiske ferdigheter kan bidra til å redusere arbeidsledighet og fattigdom. Det kan også sikre økonomisk oppgang og bærekraftig utvikling. Teknisk og yrkesrettet utdanning og opplæring (Technical and Vocational Education and Training, TVET) er en av UNESCOs satsninger.

Den politiske oppmerksomheten rundt dette feltet har økt kraftig de siste årene. Den tredje internasjonale kongressen om TVET ble arrangert av UNESCO i Shanghai i mai 2012. 500 deltakerne fra over 100 land vedtok å øke satsingen på formell og uformell yrkesrettet opplæring, noe som ble uttrykt i Shanghai-konsensusen.

Til toppen