• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Bilde som viser en jente som sitter ved en skolepult.Foto: iStock

UNESCOs skolenettverk

UNESCO-skoleordningen  

UNESCOs skolenettverk (UNESCO Associated Schools Network – ASPnet) knytter mer enn 11 500 skoler i 182 land sammen rundt et felles mål om å bygge fred i barn og unges sinn. Gjennom konkrete handlinger fremmer medlemsskoler idealene om UNESCOs-verdsettelse av menneskerettigheter og verdighet, likestilling, sosial fremgang, demokrati og respekt for mangfold og internasjonal solidaritet. Nettverket opererer på internasjonalt og nasjonalt nivå med to klare prioriteringer: undervisning for bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap.   

Skolenettverket i Norge
UNESCO-skolene i Norge er i utgangspunktet skoler som har satset spesielt på FNs bærekraftsmål og globalt medborgerskap, og som bruker UNESCO-tilknytningen som en paraply for egeninitierte prosjekter samt andre aktiviteter knyttet til UNESCO. Skolene markerer ulike FN-dager og har varierte prosjekter med fokus på fredsarbeid, kulturarv og menneskerettigheter. Medlemskapet er gratis, og for alle opplæringsinstitusjoner i Norge, fra barnehage til universitet.  

 

Vil du bli en UNESCO skole?  

Som medlem får du:  

 • Bli del av et verdensomspennende nettverk av skoler i over 180 land som er spesielt engasjert i internasjonale spørsmål, undervisning for bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap  
 • Kontakt med engasjerte vennskapsskoler i Norge og andre land i verden   
 • Årlig  3-dagers nasjonalt seminar for lærere og skoleledere på et UNESCO-sted i Norge   
 • Årlig  regionalt seminar for lærere og skoleledere i tilhørende region 
 • Tilbud om relevante undervisningsopplegg og webinarer fra UNESCO internasjonalt  
 • Tilgang til en lukket Facebookgruppe for engasjerte lærere og skoleledere ved norske UNESCO-skoler  

For mer informasjon om UNESCOs skolenettverk og tilhørende aktiviteter, se www.fn.no/unesco 

 

Ønsker du å bli del av nettverket? Ta kontakt: 

Gunvor K. Andresen 

Nasjonal koordinator for UNESCOs skolenettverk i Norge 

gunvor.andresen@fn.no 

Tlf: 40 41 22 24 

Til toppen