eple

Foto: iStock

Lærere

Verden trenger millioner av nye lærere hvis målet om utdanning for alle skal nås. Lærermangelen er særlig stor i Afrika.

» Les mer

Lærere

Lærere – deres rekruttering, opplæring, oppfølging, status og arbeidsforhold er blant UNESCOs hovedprioriteringer. Det trengs 25.8 millioner nye lærerstillinger hvis målet om 12 års utdanning for alle skal nås innen 2030. Rekruttering av nye lærere må skje samtidig med at kvaliteten på undervisningen styrkes. UNESCO hjelper medlemsstater med å gjennomføre nasjonale tiltak for å sikre lærerrekruttering, høyere undervisningskvalitet og bedre arbeidsforhold for skoleansatte.

I 2009 ble «Teachers Task Force» (TTF) opprettet på et utdanningstoppmøte i Oslo, etter norsk initiativ. TTF er en allianse mellom nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner, akademiske institusjoner og FN-organ som arbeider sammen for å redusere den store lærermangelen. Norge har så langt støttet initiativet med en million amerikanske dollar.

Siden 2012 har prosjektet «Quality Teacher Training» arbeidet med å utvikle dyktige lærere i utdanningsinstitusjoner i sårbare land. Åtte afrikanske land deltar i dette prosjektet og benytter seg mye av IKT-verktøy.

UNESCO er også svært engasjert i å bevare det juridiske rammeverket som beskytter læreres rettigheter. 5. oktober feirer UNESCO verdens lærerdag sammen med sine partnere ILO, UNDP, UNICEF og Education International.

 

Til toppen