Foto: Istock

Kvalitet

Millioner av barn går ut av skolen uten å ha lært grunnleggende lese- og skriveferdigheter.

» Les mer

Kvalitet

Kvalitet er avgjørende for all utdanning. Kvalitet påvirker hva elever lærer, hvor godt de lærer og hva de generelt får ut av utdanningen. Selv om stadig flere barn begynner på skolen, er frafallet høyt. Dessuten går millioner av barn ut av grunnskolen uten å ha opparbeidet seg grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter.

Den viktigste faktoren for å øke kvaliteten i undervisningen er å ha gode lærere, og et tilstrekkelig antall lærere per elev. Lærernes livs- og arbeidsforhold er også sentralt, deriblant lønn, boforhold, helsetilbud, undervisningsmateriell og infrastruktur. 

UNESCO har arbeidet med denne problematikken i flere år. Partnerne i EFA (Utdanning for alle-satsingen) er enige om å styrke innsatsen for å bedre kvaliteten i alle deler av utdanningssystemet frem mot 2015.

Til toppen