Foto: UNESCO, GMR-report, Giacomo Pirozzi / Panos

GEM-rapporten

Global Education Monitoring Report er det viktigste instrumentet for å følge og rapportere fremgang for utdanningsmålet i 2030-agendaen.

» Les mer

GEM-rapporten

Global Education Monitoring Report (GEM-rapporten) er en årlig forskningsbasert uavhengig statusrapport som gis ut av UNESCO. Rapporten er det viktigste instrumentet for å følge og rapportere fremgang for utdanningsmålet i 2030-agendaen. I tillegg legger den grunnlaget for veien videre. GEM-rapporten tar også for seg gjennomføringen av nasjonale og internasjonale strategier for å følge opp parters forpliktelser, som en del av en samlet vurdering og oppfølging av FNs Bærekraftagenda.

GEM-rapporten retter seg mot beslutningstakere på nasjonalt og internasjonalt nivå og andre aktører som har interesser i utdanning, som lærere, frivillige organisasjoner, næringsliv og forskere. Ved å fremme kunnskapsrik dialog og en offentlig bevissthet rundt utvikling og utfordringer i utdanning i ulike nasjonale sammenhenger, fungerer rapporten som en uvurderlig globalt referansedokument og ikke minst kilde til informasjon og påvirkning.

Hver rapport setter søkelyset på ett tema som trenger særlig oppmerksomhet. Neste utgave av GEM-rapporten gis ut i september 2016, og vil diskutere strategier for måling og vurdering av utdanningsmålene for Utdanning 2030. Rapporten vil også ta for seg det komplekse samspillet mellom utdanning og andre utviklingssektorer. Les mer om GEM-rapporten her.

Til toppen