Foto: UNESCO, GMR-report, Giacomo Pirozzi / Panos

GEM-rapporten

Global Education Monitoring Report er det viktigste instrumentet for å følge og rapportere fremgang for utdanningsmålet i 2030-agendaen.

» Les mer

GEM-rapporten

Global Education Monitoring Report (GEM-rapporten) er en årlig forskningsbasert uavhengig statusrapport som gis ut av UNESCO. Rapporten er det viktigste instrumentet for å følge og rapportere fremgang for utdanningsmålet i 2030-agendaen. I tillegg legger den grunnlaget for veien videre. GEM-rapporten tar også for seg gjennomføringen av nasjonale og internasjonale strategier for å følge opp parters forpliktelser, som en del av en samlet vurdering og oppfølging av FNs Bærekraftagenda.

GEM-rapporten retter seg mot beslutningstakere på nasjonalt og internasjonalt nivå og andre aktører som har interesser i utdanning, som lærere, frivillige organisasjoner, næringsliv og forskere. Ved å fremme kunnskapsrik dialog og en offentlig bevissthet rundt utvikling og utfordringer i utdanning i ulike nasjonale sammenhenger, fungerer rapporten som en uvurderlig globalt referansedokument og ikke minst kilde til informasjon og påvirkning.

Hver rapport setter søkelyset på ett tema som trenger særlig oppmerksomhet. GEM-rapporten gis ut en gang i året. Les mer om GEM-rapporten her.

Til toppen