• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

Utdanningsmøte i FN

 -Send lærarar, ikkje soldatar!

Det sa Malala Yousafzai då ho var til stades under markeringa av årsdagen for lanseringa av utdanningsprogrammet Education First. Malala Yousafzai vart skoten av taliban i fjor på grunn av sitt engasjement for at jenter skal få utdanning.

Education First vart satt i gang av Generalsekretær Ban Ki-moon i 2012. UNESCOs generalsekretær er med i styringsgruppa for Education First.  

Markeringa samla ei rekkje verdsleiarar i eit panel som vart leia av FNs spesialutsending for utdanning, Gordon Brown. Desse la særskilt vekt på behovet for å gi utdanning til fleire jenter.

Under opninga av sesjonen vart det framheva kva for ei rolle utdanning kan spille både for den einskilde og på samfunnsnivå. I ein lekkasje frå den neste Global Monitoring Report som kjem i januar 2014, vert det peikt på nokre sentrale fordelar ved utdanning: Ved hjelp av utdanning kan ein redusere ekstrem fattigdom. Over ein periode på 40 år vil inntekta per innbyggjar bli 23 prosent høgare enn i dag viss alle barn får utdanning.   

Dersom alle kvinner har grunnskuleutdanning, vil dødelegheita knytt til fødslar reduserast med to tredjedelar. I tillegg vil det vere ein halv million færre barneekteskap. 

Utdanning bidreg òg til at fleire støttar demokrati. Det gir meir toleranse og auka deltaking i samfunnet og det politiske liv. Av dei som er gamle nok til å stemme er dei som har fullført grunnskole halvannan gong meir tilbøyelege til å uttrykkje støtte for demokrati enn dei utan utdanning.

Les meir

 

Til toppen