• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

USA mistet stemmeretten

USAs manglende innbetaling til UNESCO har ført til at landet mistet stemmeretten på generalkonferansen.

Medlemsstater som ikke betaler kontingent på to år, mister muligheten til å stemme under generalkonferanser, i henhold til UNESCOs lover. Da Palestina ble tatt opp som medlem av UNESCO i 2011, stoppet amerikanerne sine økonomiske overføringer til organisasjonen. Konsekvensen er at USA ikke kan stemme under den pågående generalkonferansen i Paris.

UNESCOs generaldirektør, Irina Bokova, sendte ut en uttalelse i forbindelse med nyheten. Hun beklager USAs tap av stemmerett.

– Jeg vil fortsette å arbeide for UNESCOs universalitet og for USAs støtte for verdiene vi deler, målene vi har til felles, for en effektiv, flernasjonal verdensorden og en mer fredelig og rettferdig verden, sier hun.

Les hele uttalelsen her.

Til toppen