• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Krigen i Syria har gått hardt utover gamlebyen i Aleppo. Foto: UNESCO

UNESCO vil redde Syrias kulturarv

Av Susanne Berg-Hansen

Syrias kulturarv har lidd kraftig under den voldsomme konflikten i landet. På et ekspertmøte i slutten av mai ble det besluttet at UNESCO skal opprette et observatorium for å forsøke å redde arven.

Ønsker FN-resolusjon
Det planlagte observatoriet skal holde bygninger, kulturgjenstander og immateriell kulturarv (ikke-materiell kulturarv) under oppsyn for å bekjempe ulovlig handel og samle informasjon for å kunne gjenoppbygge arven når krigen er over. Observatoriet, som skal ligge i UNESCOs Beirut-kontor, skal dessuten drifte et nettsted hvor nasjonale og internasjonale aktører kan dele informasjon om ødelagte bygg, stjålne kulturgjenstander og truet, immateriell kulturarv.

Toppmøtet hvor vedtaket om å opprette et Syria-observatorium ble fattet, samlet mer enn 120 eksperter fra 22 land, deriblant syriske spesialister på kulturarv, representanter fra syriske, frivillige organisasjoner, arkeologer og ansatte i flere av UNESCOs samarbeidsorgan, som ICOMOS (the International Council of Monuments) og ICOM (the International Council of Museums). Møtedeltakerne ba FNs sikkerhetsråd om å vurdere å komme med en resolusjon for å gjøre det lettere å tilbakeføre stjålne og ulovlig eksporterte kulturgjenstander til Syria og forby salg og overføringer av slike gjenstander. De understreket også behovet for å demilitarisere kulturområder for å forhindre at de blir brukt som militærbaser og mål.

Voldsomme skader
UNESCOs generaldirektør Irina Bokova er svært bekymret for kulturarven i Syria. Nylig ble den historiske synagogen Eliyahu Hanabi i Damaskus påført omfattende skader.

– Ødeleggelsene av en av de eldste synagogene i Syria er et nytt slag mot landets religiøse og kulturelle arv, som allerede har blitt utsatt for voldsomme skader, sier hun.

Syrias arkeologiske steder, historiske byer og monumenter har blitt hardt rammet siden konflikten brøt ut i mars 2011. Kampene har rammet alle de seks verdensarvstedene i landet, spesielt gamlebyen i Aleppo.

Les mer her. 

Til toppen