• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Generaldirektør Irina Bokova. Foto: UNESCO

UNESCO skifter ut ledelsen

Flere av UNESCOs toppstillinger er ledige. Blant jobbene som lyses ut i disse dager er leder for naturvitenskapssektoren, leder for kultursektoren og leder for sektoren for humaniora og samfunnsvitenskap. I tillegg skal UNESCO ansette ny sjef for generaldirektørens kontor og en ny leder for generalkonferansen og styret. UNESCOs øverste leder, generaldirektør Irina Bokova, ble gjenvalgt for fire nye år på generalkonferansen i 2013. 

Disse stillingene er ledige:

Assistant Director-General for the Natural Sciences

Assistant Director-General for the Social and Human Sciences

Assistant Director-General for Culture

Director, Office of the Director-General

Director of the Secretariat of the governing bodies and Secretary of the General Conference and the Executive Board

Legal Adviser and Director, Office of international standards and legal affairs

Executive Secretary, Intergovernmental Oceanographic Commission

Les mer her 

 

Til toppen