• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Tora Aasland er leder for Den norske UNESCO-kommisjonen.

UNESCO minnes Holocaust

27. januar er Den internasjonale Holocaust-dagen. Dagen markeres med en rekke arrangement i Norge og utlandet.

– Det er viktig å lære av fortiden for å forhindre at liknende ting skjer igjen. Folkemord har funnet sted også etter andre verdenskrig, sier lederen for Den norske UNESCO-kommisjonen, Tora Aasland.

Den internasjonale minnedagen for Holocaust markerer at de sovjetiske troppene i 1945 frigjorde konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau. Rundt seks millioner jøder ble drept under andre verdenskrig.

I 2014 er det 200 år siden den norske grunnloven ble vedtatt, noe som skal feires over hele landet.  Grunnloven av 1814 inneholdt en paragraf som nektet jøder, jesuitter og munkeordener adgang til Norge. Dette innebar en innskjerping av jøders frihet til å komme inn i Norge, og stod i kontrast til jøders økende frihet andre steder i Europa. Paragrafen forsvant først i 1851.

– Når vi i år feirer vår egen grunnlov, er dette en viktig lærdom. Nå har vi lært: Holocaust må aldri glemmes!, fastslår Aasland.

UNESCO skal markere Holocaust-dagen med et internasjonalt seminar i hovedkvarteret i Paris, i tillegg til å vise utstillinger og filmer fra jøders liv. Les mer her.

I Norge arrangerer  Senter for Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) en markering på Akershuskaia, hvor Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken skal holde hovedtalen. Les mer her.

 

Til toppen