• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

UNESCO-kommisjonen vil bevare Y-blokka

Les Den norske UNESCO-kommisjonens uttalelse om Y-blokka:

UNESCOs hovedkontor i Paris ble innviet i 1958, samme år som arkitekt Erling Viksjø’s første regjeringsbygg, Høyblokka, ble ferdigstilt i Oslo.

UNESCOs hovedkontor ble tegnet av arkitektene Marcel Breuer, Pierre Luigi Nervi og Bernard Zehrfuss. Det karakteristiske Y-formede bygget med regelmessige langvegger og korte sidevegger har åpenbart vært en inspirasjonskilde da Erling Viksjø tegnet  Y-blokka som ble ferdig 12 år senere, i 1970.

Det er grunn til å tro at Erling Viksjø visste hva han gjorde da han lot seg inspirere av FNs hovedkontor i New York til vår H-blokk og UNESCOs hovedkontor i Paris til vår Y-blokk. FN som verdensorganisasjon ble dannet for å sikre fredelig sameksistens i 1945 etter at den 2. verdenskrig var over.  UNESCO ble etablert samme år, som FN-organisasjonen for utdanning, kultur, vitenskap og kommunikasjon. Y-blokka huset i mange år Kunnskapsdepartementet, og siden 2003 også den norske UNESCO-kommisjonen.

Som FN og UNESCO utgjør H-blokka og Y-blokka et hele.

Y-blokka er laget av naturbetong, en spesiell teknikk Erling Viksjø tok patent på. Det er steiner fra norske elveleier som preget alle fasader, vegger og søyler i bygget. Hovedtrappen i Y-blokka er formet som en konkylie, og fungerer som et funksjonelt smykke i bygget. Viksjø ønsket å vise at regjeringapparatet er demokratisk og likestilt, og laget derfor identiske vinduer som gjør det umulig å se hvem som er høyt eller lavt i hierarkiet.

Picasso likte Viksjøs ideer så godt at han både tegnet Fiskerne som Carl Nesjar sandblåste inn på kortveggen av Y-blokka som vender ut mot Akersgata, og Måken som Nesjar sandblåste inn i Y-blokkas inngangsparti.

Picasso var ikke en kjent og anerkjent kunster i Norge på 50-tallet. Han var såpass dårlig likt at det ikke ble reklamert for at det var ham som sto bak kunsten på H-blokka og Y-blokka. I ettertid kan vi vel innrømme at synet på Picasso har endret seg.

UNESCO-kommisjonen vil uttrykke bekymring for at denne forankringen og viktige symbolikken vil forsvinne med riving av Y-blokka.

UNESCO er stolt av sin Y-blokk i Paris. Kommisjonen håper at Norge også i framtida kan bli stolt av sin.

UNESCOs hovedkvarter i Paris.

UNESCOs hovedkvarter i Paris.

Til toppen