• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: Edouard Janin

UNESCO-kommisjonen starter friskt

På den nye UNESCO-kommisjonens første ordinære møte slo de et slag for tyrkiske journalister.

Møtet fant sted 4. juni. UNESCOs arbeid med presse- og ytringsfrihet var en av hovedsakene. Så langt i år er 36 journalister drept, og kommisjonen ville gripe fatt i arbeidet med ytringsfrihet. Situasjonen for tyrkiske journalister ble drøftet, og kommisjonen valgte å oppfordre norske myndigheter til å ta dette spørsmålet opp med tyrkiske myndigheter. Uttalelsen ble sendt som et brev til utenriksdepartementet, men en pressemelding om uttalelsen kan også leses her

På dagsordenen var også tildeling av tilskudd til en rekke prosjekter. Oversikten over tilskuddsmottakere finner du her. Andre temaer var den kommende generalkonferansen for UNESCO i Paris i november, hvor det skal velges generaldirektør for en ny fireårsperiode, samt UNESCOs budsjettsituasjon.

Kommisjonen fikk også møte kunnskapsminister Kristin Halvorsen, som er ansvarlig UNESCO-minister i Norge, for å diskutere saker som kommisjonen vil satse på i tiden fremover.

Til toppen