• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

Friere medier i Tunisia?

Tunisias president, Moncef Marzouki, har lansert et uavhengig kontrollorgan for audiovisuelle medier.

Kontrollorganet, som har forkortelsen HAICA, er det første i sitt slag i den arabiske verden. HAICAs oppgaver vil være å utpeke ledere for offentlige medier, tildele frekvenser til nye radio- og TV-kanaler, samt, i valgperioder, overvåke ulike politiske partiers tildelte taletid i audiovisuelle medier.

UNECSOs generaldirektør Irina Bokova roser initiativet, og sier at det er et stort steg i retning av frie og uavhengige medier i Tunisia.

Kontrollorganet skal ledes av Nouri Lajmi, som er professor ved Press Institute for Information Sciences (IPSI). I tillegg skal den ha åtte andre medlemmer, de fleste av dem mediefolk og jurister.

I 2012 gjennomførte UNESCO en studie av medieutviklingen i landet etter revolusjonen. Opprettelsen av HAICA var et av rådene som kom frem i denne studien. Tunisias president ba også om UNESCOs støtte i arbeidet med å bygge opp denne nye institusjonen.

Norge har, gjennom UNESCO, vært en av støttespillerne i arbeidet for medieutvikling i Tunisia.  

Les mer

Til toppen