• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Transnasjonal nominasjon på bygghytter

Få mennesker mestrer den tradisjonsrik metoden for å restaurere steinkatedraler fra Middelalderen. Her er Nidaros Domkirke. Bildet er hentet fra nettsidene til Nidarosdomen.

Nidarosdomen markerer 150 år med restaureringsarbeid. Det finnes noen få unge lærlinger som kan håndverket gamle steinkirker skriker etter.

Det arbeides nå med en felles europeisk ny nominasjon under fortegnelsen over gode vernepraksiser om byggetradisjoner fra de store europeiske katedralene hvor restaureringsarbeidet av Nidaros domkirke er et godt eksempel.

Kulturrådet skriver : I Europa i middelalderen var det vanlig å organisere bygging av katedraler i en bygghytte. Bygghyttene var lokalisert ved siden av eller i nærheten av katedralen og her var flere håndverksfag representert.

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er den eldste bygghytta i Norden. NDR ble opprettet i 1869 for å gjenoppbygge Nidaros domkirke (på folkemunne kalt Nidarosdomen), som delvis lå i ruiner etter flere branner i middelalderen

Nominasjonsarbeidet koordineres av Frankrike og er en felles nominasjon hvor også Tyskland, Sveits og Østerrike  er med. Det er den europeiske bygghyttetradisjonen – tradisjonshåndverk innen steinhugging ved de store katedralene som nomineres. Søknaden skal behandles i desember 2020.

Til toppen