• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Tora Aasland, leder av Den norske UNESCO-kommisjonen. Foto: Edouard Janin

Tora Aasland fortsetter som leder i ny UNESCO-kommisjon

30.11.2016. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har oppnevnt ny nasjonalkommisjon for UNESCO for perioden 2017-2020. Tidligere fylkesmann og statsråd, Tora Aasland, fortsetter som kommisjonens leder.

Den nye kommisjonen har åtte medlemmer fra ulike fagmiljøer og sivil sektor. Kommisjonens sammensetning reflekterer UNESCOs fire ansvarsområder: utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCO-kommisjonen skal være rådgiver for norske myndigheter og bindeledd mellom sivilsamfunnet, ulike fagmiljøer og regjeringen. Kommisjonen spiller også en viktig rolle i å synliggjøre UNESCO i Norge.

-Jeg har hatt gleden av en aktiv og dyktig kommisjon og har stor tro på at dette vil fortsette også med den nye kommisjonen. Kommisjonsmedlemmene er viktige ambassadører for UNESCOs arbeid og verdier, og jeg ser fram til kommisjonens initiativer og rådgivning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

UNESCO vil stå sentralt i oppfølgingen av FNs bærekraftsmål, og er det ledende FN-organet for oppfølgingen av bærekraftsmålet for utdanning (SDG 4). Tora Aasland ser fram til å fortsette som leder i kommisjonen i en periode der UNESCO kanskje er mer relevant enn noensinne.

-Jeg er veldig glad for å fortsette som leder. Jeg har hatt gleden av et flott lag, og jeg er sikker på at dette vil fortsette med den nye kommisjonen. Jeg ser fram til et nært samarbeid med regjeringen og andre sentrale aktører. Et velfungerende og globalt samarbeid innenfor UNESCOs ansvarsområder er avgjørende dersom vi skal lykkes med bærekraftsmålene, sier Aasland.

UNESCO er den eneste FN-organisasjonen som har konstitusjonsfestet at medlemslandene skal ha et nært samarbeid med fagmiljøene. Konstitusjonen anbefaler at medlemslandene organiserer dette samarbeidet gjennom nasjonalkommisjoner. I Norge varer hver kommisjonsperiode fire år. Den norske UNESCO-kommisjonen forvalter en tilskuddsordning for UNESCO-formål.

 

Den norske UNESCO-kommisjonen 2017-2020:

Tora Aasland – Leder for Den norske UNESCO-kommisjonen

Lars Magne Andreassen – Direktør, Árran Lulesamiske senter

Espen Hernes – Seksjonssjef, Museumsseksjonen i Kulturrådet

Hege Hisdal –  Klimarådgiver i NVE, Norges vassdrags og energidirektorat

Lise Iversen Kulbrandstad – Professor, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark

Benjamin Skiaker Myrstad – Nestleder i LNU, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Marjan Nadim – Forsker II, ISF, Institutt for samfunnsforskning

Rune Ottosen – Professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

 

Les mer om Norges arbeid med UNESCO

Les mer om UNESCOs arbeid med bærekraftsmålene

 

 

Til toppen