• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Tildelinger fra UNESCO-kommisjonen 2013

Den norske UNESCO-kommisjonen vedtok på kommisjonsmøtet 4. juni følgende tildelinger:

Den norske UNESCO-kommisjonen innstiller følgende søkere til å få støtte:
Barnas Fredsverden: Youth and Action….» kr 110 000
Fafo: «Politisk engasjement og deltakelse i det nye Norge» kr 392 000
Habitat Norge: «Infrastructure 2013» kr 100 000
OMEP Norge/ Høgskolen i Bergen: «Pedagogikk for bærekraftig…» kr 130 000
Geo Norvegica Geopark: «Naturen som læringsarena…» kr 100 000
Kon-Tiki Museet: «Thor Heyerdahls arkiv» kr 272 000
Norges Husflidslag: «Weaving across borders» kr 100 000
Lillehammer museum: «Bokprosjektet Leve Kulturarven!» kr 100 000
Sangkoret Fossekallen: «Et skoltesamisk møte» kr 180 000
Høgskolen i Oslo: «Hør nå! Fortell videre muntlige tradisjoner…» kr 300 000
Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv: «Eventyret Vegaøyan Verdensarv» kr 250 000
Universitetet i Bergen: «Internasjonal UNESCO-konferanse…» kr 400 000
Nærøyfjorden Verdsarvpark: «Framsynt involvering av de unge….» kr 61 000
UNICEF-komiteen i Norge: «Nasjonal konsultasjon….» kr 155 000
Vågsbygd Videregående skole: «MiniStortinget» kr 50 000
Oslo Røde Kors: «Jeg deltar» kr 300 000
kr 3 000 000

Til toppen