• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: Hanne Hvatum. På IOC sin generalforsamling sommeren 2019

Takk for innsatsen som leder av FNs havforskningskommisjon!

Professor Peter M. Haugan har de siste fire årene ledet Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC). Under sommerens generalforsamling overtok Argentinas Ariel Troisi ledervervet.

«Jeg vil takke Peter for en enorm innsats gjennom disse fire årene! Han har på en prisverdig måte bidratt til å synliggjøre havets muligheter og utfordringer, og lagt grunnlaget for det kommende FN-tiåret for havforskning. I tillegg har han representert Norge på en utmerket måte!» sier Den norske UNESCO-kommisjonens leder, Tora Aasland.

Peter M. Haugan er professor ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen. I tillegg er han en av de to lederne av ekspertgruppen knyttet til statsministerens høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi. Haugan har som Chair ledet Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) fra 2015 til 2019. Han har tidligere vært nestleder i Den norske UNESCO-kommisjonen.

Den mellomstatlige oseanografiske kommisjonen (IOC) ble opprettet i 1960 og er et eget organ innenfor UNESCO. Organet kalles noen ganger for FNs havforskningskommisjon. IOC samler sine 150 medlemsland og jobber med å styrke og samordne havvitenskap og kapasitetsutvikling. Organisasjonen har et særlig ansvar for oppfølging av indikatorer under bærekraftsmål 14 om å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Kommisjonens formål er å fremme internasjonalt samarbeid og å koordinere programmer innen forskning, tjenester og kapasitetsbygging, for å lære mer om naturen og ressursene i havet og kystområdene og anvende denne kunnskapen blant annet for en mer bærekraftig utvikling.

Du kan lese mer om FN-tiåret for havforskning 2021-2030 på deres offisielle nettsider: United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development.

I Norge er det Forskningsrådets havsekretariat som koordinerer den norske innsatsen for tiåret. Hvordan dette er rigget til kan du lese om her.

Til toppen