• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto:iStock

Stopp volden!

På verdensbasis opplever 7 av 10 kvinner fysisk eller seksuell vold i løpet av livet.

Vold mot kvinner skjer i alle land og kulturer og i alle sosiale lag. For UNESCO er det derfor fremdeles viktig å markere den internasjonale kvinnedagen, over hundre år etter at den ble feiret for første gang. I år er FNs motto på kvinnedagen ”stopp vold mot kvinner”.

Et arbeid som UNESCO trekker spesielt frem på kvinnedagen er kampen mot kjønnslemlestelse. I dag er anslagsvis 100-140 millioner jenter og kvinner ofre for denne praksisen, og hvert år står ca tre millioner jenter i faresonen i Afrika alene. UNESCO støtter forskning og kapasitetsbygging for å endre atferd og holdninger til kjønnslemlestelse.

Kvinnedagen har vært feiret av FN siden 1977. UNESCO har likestilling som et hovedsatsingsområde og arbeider for å forhindre vold mot kvinner. Arbeidet består blant annet i utdanningsprogrammer for skoler og universiteter, samt arbeid med likestilling i media.

Les mer om kvinnedagen i UNESCO   

Mer om historien til kvinnedagen, og hvorfor den feires 8. mars.  

I dag lanserer UNESCOs statistikk-institutt et spill med utdanningsdata for 200 land, hvor man kan studere kjønnsulikhet i tilgang til utdanning.   

Du kan også lese mer om UNESCOs arbeid for likestilling i utdanning.  Litt mer om det også her

I Norge er feiringen av kvinnedagen en del av hundreårsmarkeringen for allmenn stemmerett. Mer om jubileet i Norge og feiringen av kvinnedagen.

 

Til toppen