• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Spørsmål & svar

 • Hva gjør UNESCO?

  UNESCOs hovedoppgaver er å bidra til fred, fattigdomsavskaffelse, bærekraftig utvikling og interkulturell dialog gjennom utdanning, vitenskap, kultur, kommunikasjon og informasjon. Organisasjonen har to globale prioriteringer: Afrika og likestilling.

 • Hva er UNESCO?

  UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Organisasjonens mandat er å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme samarbeid mellom nasjoner innen de fire fagområdene. Les mer om UNESCO her.

 • Hva er UNESCOs verdensarvliste?

  UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv (the World Heritage List) er en liste over kultur- og naturarv av fremstående universell verdi. Listen inneholder i 2018 1092 steder, både kultursteder og naturområder, i 167 land. Du finner hele verdensarvlisten her.

 • Kan jeg søke om støtte fra UNESCO i Norge?

  Den norske UNESCO-kommisjonen deler ut økonomisk støtte gjennom en tilskuddsordning én gang i året. Les mer om ordningen her. Det gis ingen form for økonomisk støtte utenom denne ordningen.

 • Hva er verdensarvkonvensjonen?

  Konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv (the World Heritage Convention) ble vedtatt i 1972. Bakgrunnen for konvensjonen var et økende press mot kulturminner og naturområder i form av krig, naturkatastrofer, forurensning, turisme og forfall. Konvensjonen oppfordrer alle land til å fremme vern av kultur- og naturarv som har lokal eller nasjonal betydning. For dette formålet etablerte konvensjonen UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv.

 • Hvilke steder er på UNESCOs verdensarvliste?

  En oversikt over alle stedene finnes her.

 • Har Norge noen steder på verdensarvlisten?

  Norge har åtte steder på UNESCOs verdensarvliste: Bryggen i Bergen (1979), Urnes stavkirke (1979), Bergkunsten i Alta (1985), Røros bergstad og Circumferensen (1980/utvidet 2010), Vegaøyan (2004), Struves meridianbue – fire norske punkter (2005), Vestnorsk fjordlandskap – Geirangerfjorden og Næryfjorden (2005) samt Rjukan-Notodden industriarv (2015). De fire første norske verdensarvstedene er kultursteder og ble innskrevet i perioden 1979 til 1980. I 2004 fikk Norge sitt første kulturlandskap på listen – Vegaøyan, mens Vestnorsk fjordlandskap (Geirangerfjorden og Nerøyfjorden) er det første naturområdet Norge har fått på listen. Les mer på Klima- og miljødepartementets sider.

 • Jeg bor ved et sted i Norge som jeg synes bør komme på listen. Hvordan går jeg frem?

  Det er en omfattende og ofte lang prosess å få et sted på verdensarvlisten. KLima- og miljøverndepartementet har faglig ansvar for UNESCOs verdensarvkonvensjon i Norge. Dersom du har spørsmål om fremgangsmåte for å få et sted inn på listen, kan du kontakte Kulturminneavdelingen i Klima- og miljødepartementet.

 • Hva skal til å for å komme på verdensarvlisten?

  For å bli skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste må et sted være av fremstående universell verdi og møte minst ett av ti utvalgte kriterier. Se kriteriene her.

 • Planlegger Norge å nominere nye steder for verdensarvlisten?

  Verdensarvkonvensjonen sier at alle land skal utarbeide en liste med forslag over steder man kan tenke seg å nominere. Denne listen kalles en tentativ liste. Se Norges tentative liste her.

Til toppen