• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

flagg

flagg, foto: iStock

Spennende dager i Paris

Norges representant, Hanne Sofie Lindal forteller her om sin deltagelse på UNESCOs ungdomsforum.

Annet hvert år arrangerer UNESCO generalkonferanse. I forkant av denne holdes ungdomsforumet.

I år var det mer enn 500 deltakere fra 162 land som deltok. Temaet for forumet var ”Youth and Social Inclusion: Civic Engagement, Dialogue and Skills Development” (Ungdom og sosial inkludering: Sivilt engasjement, dialog og utvikling av ferdigheter).

Ungdomsforumet pågikk fra 28.-31. oktober og var utrolig hektisk. Vi løp fra møte til møte, diskuterte med arrangørene for å få mer tid, vi kranglet med ordstyrerne og satt oppe til langt på natt for å diskutere anbefalinger og forberede innlegg til dagen etter. I forkant av forumet ble jeg valgt til å være såkalt ”rapporteur. Dette innbar at jeg satt i en redaksjonell komité som fikk ansvar for å ferdigstille en del av anbefalingene. Allerede første dag matte jeg opp på scenen for å presentere forarbeidet vi hadde gjort. Vi fikk masse ansvar under møtene og det var skikkelig gøy!

I tillegg til dette ble vi en ganske sterk europeisk gruppe som samarbeidet natt og dag for å få til noen knallsterke anbefalinger. Et av målene med ungdomsforumet var å komme fram til anbefalinger som skal sendes til Generalkonferansen for behandling. Disse skulle inneholde klare prioriteringer om hva ungdomsforumet synes var aller viktigst. Etter mye jobbing kom vi fram til ni anbefalinger. Disse fokuserer på marginaliserte grupper, kvalitet i utdanningen i post 2015-agendaen, arbeidsledighet, ungdomsdeltakelse og reell beslutningspåvirkning.

Jan Thomas Hagen og Hanne Sofie Lindahl

Jan Thomas Hagen, kommisjonsmedlem, og Hanne Sofie Lindahl, ungdomsdelegat

På generalkonferansen i UNESCO i år legger Norge fram et forslag om å starte arbeidet med en global konvensjon for godkjenning av høyere utdanning. En slik konvensjon vil skape standardiserende verktøy som vil gjøre det enklere for studenter og forskere å studere og arbeide i utlandet og få utdanningen sin godkjent. Jan Thomas, som er ungdomsrepresentant i Den norske UNESCO-kommisjonen, og meg selv, jobbet mye med å få ungdomsforumet til å støtte dette forslaget. Det så ut til å forsvinne ut, men i et av de siste møtene om denne anbefalingen snudde mange av de europeiske landene og vi fikk forslaget gjennom.

Mye av forumet bar preg av kaos og manglende struktur. I en ”ønskeverden” ville dette forumet ikke vært separert fra Generalkonferansen der de virkelige beslutningene forgår. Tiltross for dette, har ungdomsforumet vært en opplevelse uten like. Stemningen var til å ta og føle på, og jeg har møtt mennesker som jeg aldri kommer til å glemme. Det var utrolig gøy å møte flinke og inspirerende folk fra hele verden som brenner for at ungdom skal få delta i de store beslutningene i UNESCO!

Hanne Sofie Lindahl, norsk ungdomsrepresentant.

 

Til toppen