• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Memory of the World

Norsk fotoarkiv i Verdens dokumentarv

54 nye bidrag er tatt inn i UNESCOs register over Verdens dokumentarv (Memory of the World register). Blant dem er også Sophus Tromholts fotoarkiv.

Arkivet er allerede en del av Norges dokumentarv, og er nå altså kommet inn på den prestisjefylte internasjonale listen. Sophus Tromholts arkiv består av bilder fra Kautokeino og andre steder i Finnmark og det samiske Finland, 1882–1883. Samlingen tjener som en kilde til urfolks kultur, og fotografiene har kunstnerisk verdi og høy estetisk kvalitet. Bildene er mye benyttet av den samiske befolkningen i Kautokeino.

Memory of the World-registeret omfatter nå totalt 299 dokumenter og dokumentsamlinger fra fem kontinenter, og inneholder alt fra inskripsjoner på stein til pergament og lydopptak.

Se hele oversikten over Verdens dokumentarv

 

 

Til toppen