• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: Colourbox

Solskinnshistorier

16.12.2016. Solenergi gir ikke bare strøm. Solenergi forandrer og forbedrer liv. Mini-dokumentarserien Solskinnshistorier er fortellinger fra den afrikanske landsbygda om solenergiens frigjørende kraft. Prosjektet har fått støtte av Den norske UNESCO-kommisjonen.

Videojournalist Jill Johannessen har reist rundt i Øst-Afrika for å vise hvordan solenergi ikke bare bringer ren energi, men utløser en rekke utviklingsfordeler blant den fattige delen av befolkningen.

I fem deler gir videoserien Solskinnshistorier innblikk i hvordan solenergi utløser nye økonomiske muligheter og stimulerer til entreprenørskap, bedrer jordbruksmetoder og øker matsikkerheten, og ikke minst styrker utdanning og helsetilbud. Energi og Klima påpeker at Solenergi og off-grid-løsninger (frittstående kraftsystemer) i utviklingsland er et kraftfullt bidrag til å nå politiske mål om at alle skal få tilgang på moderne energitjenester.

– Jeg håper at seerne sitter igjen med et levende inntrykk av hvordan solenergi forandrer livet til folk på den afrikanske landsbygden og at serien stimulerer til mer entreprenørskap og får flere investorer til å satse på solenergi og off-grid løsninger i utviklingsland, sier Jill Johannessen.

Se samtlige episoder av Solskinnshistorier her.

 

Til toppen