• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Verdens morsmålsdag. Foto: iStock

Små språk forsvinner

Mange små språk i verden blir borte gjennom krig og flukt, eller under presset fra større språk. 21. februar er Verdens morsmålsdag.

Av verdens ca. 6000 talte språk står over halvparten i fare for å bli utryddet. De fleste av de truede språkene snakkes av færre enn 10.000 mennesker. Mange språk trues av krig, fortrengning, stigmatisering og migrasjon i tillegg til dominans fra store språk som engelsk.

Slagordet for årets morsmålsdag er ”Bøker for morsmålsundervisning”. I mange land skrives stadig færre lærebøker på lokale språk og dialekter. Slik svekkes mangfoldet av kulturuttrykk, og det blir vanskeligere å klare seg for små språksamfunn.

UNESCO vedtok i 1999 at 21. februar skal være Verdens morsmålsdag – en dag for å feire verdens språklige mangfold. Med støtte fra Norge har UNESCO opprettet et atlas over truede språk. Sørsamisk, østsamisk og lulesamisk er alle oppført som alvorlig truede språk.

I Norge står for øvrig hele 2013 i språkets tegn med feiringen av Språkåret 2013. Dette skal ifølge arrangørene være ”ei raus og inkluderande feiring av det norske språkmangfaldet”.

 

Til toppen