• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Bilde som viser en jente som sitter ved en skolepult.Foto: iStock

Skolenettverket er 60 år

UNESCOs skolenettverk ASPnet, er verdens største skolenettverk

Da det ble opprettet i 1953 bestod nettverket av 33 skoler fra 15 land. I dag har ASPnet over 9700 skoler i 180 land. Disse arbeider for å fremme kritisk tenkning, dialog og solidaritet mellom elever. I Norge finnes det rundt 30 ASPnet-skoler.

 ASPnet har fire fokusområder:
– Verdensbegivenheter og FNs rolle i verden
– Utdanning for bærekraftig utvikling
– Fred og menneskerettigheter
– Læring om andre kulturer

ASPnet har lagt til rette for samarbeid mellom skoler nasjonalt, regional og globalt. Både tusenårsmålene og EFA-målene er viktige for ASPnets arbeid.

60-årsjubileet feires flere steder i verden. Hovedarrangementet i jubileumsåret forgår i Suwon i Sør-Korea fra 7. til 9. september og har fått tittelen “UNESCO ASPnet for Global Citizenship: Peace Education and Education for Sustainable Development”. Les mer om dette på ASPnets hjemmeside  

Til toppen