• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Generaldirektør Irina Bokova. Foto: UNESCO

– Skolene i Gaza må beskyttes

Mange sivile på Gaza har søkt tilflukt i skoler som er overfylte og i dårlig forfatning. Minst 137 skoler er direkte rammet av konflikten, og flere personer som oppholdt seg i dem er drept.

– Skolene i Gaza er blitt symbolet på den menneskelige tragedien som utspiller seg, sier UNESCOs generaldirektør, Irina Bokova.

Hun ber om at skolene beskyttes umiddelbart.

– Dette kan ikke vente. Det er avgjørende for å beskytte sivilbefolkningen, og for at utdanningssystemet kan komme tilbake til normalen så snart omstendighetene tillater det, fastslår hun.

1. august kom FN med en appell som en respons på de akutte, humanitære behovene på Gaza. UNESCOs del av appellen fokuserte på utdanning.

UNESCO skal bidra til å gjøre utdanningsmiljøene på Gaza tryggere og redusere stresset som lærere og elever opplever gjennom psykososial støtte, rekreasjons-aktiviteter og innovativ praksis i klasserommene. Satsingen vil særlig rette seg mot de mest sårbare skolene på Gazastripen.

– Gutter, jenter og ansatte må føle seg trygge på skolen for å kunne lære og for å kunne undervise. Å holde utdanning i gang er avgjørende for å demme opp for vold og forebygge en forverring av krisen. Å holde skoler unna enhver form for militær bruk er like viktig. Jeg gjentar min oppfordring til alle parter om å respektere dette, sier generaldirektøren.

Rundt en halv million studenter og mer enn 25.000 skoleansatte befinner seg i Gaza.

Les mer her. 

Til toppen