• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto:iStock

Sikrere kunnskap om klimaendringene

Det er 95-100 prosent sikkert at vi mennesker har forårsaket over halvparten av temperaturøkningen på jorda siden 1850.

Dette slår den ferskeste rapporten fra FNs klimapanel fast. Klimapanelet, IPCC, la frem sin femte hovedrapport i forrige uke. Rapporten baserer seg på over 9200 vitenskaplige publikasjoner.

De siste 30 årene har vi opplevd den varmeste 30-årperioden på 1400 år. Oppvarmingen blir kraftigst mot nord, og vi vil dermed oppleve en større temperaturøkning enn den gjennomsnittlige 2-graders-økningen på verdensbasis. Med klimaendringer kommer også mer nedbør i polare områder, mens det blir tørrere der det er tørt fra før. Vi kan altså forvente ekstremnedbør i Norge og Nord-Europa.

Med hver rapport fra klimapanelet har man blitt sikrere på at klimaendringene skyldes menneskelig aktivitet. Denne rapporten bekrefter flere av funnene man har gjort før, men den inneholder også noen modereringer: For eksempel slår den fast at temperaturen vil fortsette å stige, men at den ikke har steget så mye de siste 15 årene som man tidligere antok. Og selv om vi vil få mer uvær, tror ikke forskerne det blir fullt så ille som tidligere antatt. Havnivået derimot vil stige mer enn tidligere antatt. 

Du kan lese mer om dette i IPCCs rapport:IPCC Climate Report -Summary for policymakers, eller på Miljødirektoratets nettsider. Du kan også lese mer om IPCC og om rapporten på nettsidene til FN-sambandet.

 

Til toppen