• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

UNESCOs toppsjef og Børge Brende. Foto: Gry Ulverud

UNESCOs toppsjef og utenriksminister Børge Brende. Foto: Gry Ulverud

Norge gir 70 millioner til UNESCO

UNESCOs generaldirektør Irina Bokova og utenriksminister Børge Brende signerte mandag ny samarbeidsavtale mellom Norge og UNESCO. Signeringen skjedde i forbindelse med UNESCO-toppsjefens Norges-besøk. Avtalen fastsetter at Norge gir 70,6 millioner kroner i ekstrabudsjettær støtte til UNESCO i 2014.

– Norge er en av UNESCOs største støttespillere, og det er jeg dypt takknemlig for, sier Bokova.

– Vi jobber sammen på alle UNESCOs områder, med et spesielt trykk på å bidra til utdanning for alle, vern og fremme av kulturarv, beskyttelse av ytringsfrihet og fremme av medieutvikling. Norges støtte er helt grunnleggende for UNESCOs globale lederrolle på disse områdene, fortsetter hun.

Irina Bokova med Torbjørn Røe Isaksen. Foto: UNESCO

Irina Bokova med Torbjørn Røe Isaksen. Foto: UNESCO

Satser på utdanning
Størsteparten av midlene går til organisasjonens utdanningsarbeid. Dette er i tråd med den norske regjeringens satsing på utdanning i utvikling. 20,5 millioner går til instituttet IIEP (International Institute for Educational Planning), 26 millioner til programmet CapEFA, fire millioner til lærersatsingen Task Force on Teachers mens en million går til arbeidet med EFA Global Monitoring Report. Dette er satsinger som får gode tilbakemeldinger i evalueringsrapporter. Dessuten gir Norge to millioner kroner til hav-organisasjonen IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission), hvor UNESCO-kommisjonens Peter M. Haugan er viseformann. Norge gir i tillegg tre millioner kroner til kommunikasjonsprogrammet IPDC (International Programme for the Development of Communication), en økning på én million fra i fjor. IPDC har i en årrekke bidratt til å utvikle medieprosjekter i sårbare land.

Besøkte Bergen
I tillegg til å møte utenriksminister Børge Brende, har UNESCOs generaldirektør hatt møter med statssekretær Hans Brattskar (UD), statssekretær Knut Olav Åmås (Kulturdepartementet) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Mandag deltok hun på en konferanse i Bergen om UNESCOs kulturkonvensjoner.

 

Til toppen