• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: Samfoto

Funksjonshemmede og læring

Global Campaign for Education Norge, hvor UNESCO-kommisjonen er med, inviterer til konferanse i Oslo:

«Equal Right. Equal Opportunity. Education and Disability.”

Sannsynligheten for at barn med funksjonsnedsettelser ikke går på skole er større enn for noen annen gruppe av barn. Når barn med funksjonsnedsettelser får innpass på skolen dropper de oftere ut. I noen land vil en funksjonsnedsettelse doble risikoen for å havne utenfor skolen, sammenliknet med ikke-funksjonshemmede barn. Det er derfor ikke overraskende at barn med funksjonsnedsettelser utgjør den største enkeltstående gruppen som ikke går på skole i mange land. For dem som klarer å komme seg inn på skole, kan kvaliteten og formen på opplæringen som gis føre til ytterligere isolasjon og ekskludering fra samfunnet.

Hva må til for å endre på denne utviklingen? Hvilke utfordringer står vi overfor?

Tid: torsdag 8.mai 9.00 – 15.00

Sted: Litteraturhuset (Kjelleren)

Seminaret er en del av Global Campaign for Educations kampanjeuke om utdanning for funksjonshemmede 4.-9.mai 2014.

Følgende organisasjoner er tilsluttet Global Campaign for Education Norge: Atlas-alliansen, Flyktningehjelpen, Hei Verden, Plan, Redd Barna, SAIH, Skolenes Landsforbund, SOS-Barnebyer, Den norske UNESCO-kommisjonen, UNICEF, Utdanningsforbundet og Hei Verden.

Les mer her.

 

 

Til toppen