• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

utdanning

Lansering av Global Monitoring Report i Oslo

3. og 4. februar blir det norsk lansering av Global Monitoring Report (GMR) på et to-dagers-seminar i Oslo. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, statssekretær Hans Brattskar i Utenriksdepartementet, direktør Villa Kulild i Norad og UNESCO-kommisjonens leder, Tora Aasland, er noen av deltakerne. I tillegg skal en rekke internasjonale eksperter bidra, deriblant professor Robin Alexander fra University of Cambridge.

Se hele programmet, og meld deg på her

Rapporten, som gis ut årlig, viser utviklingen mot de seks Utdanning for alle-målene. Se hele rapporten her. Årets rapport heter «Teaching and learning: Achieving quality for all», og setter  søkelyset på kvalitet i utdanning og betydningen av gode lærere.

Til tross for fremgang på flere områder, ser det ut til at ingen av de seks utdanningsmålene vil bli nådd innen fristen i 2015. Mer enn 50 millioner barn går ikke på skole, og enda flere går på skole i flere år uten å lære seg lesing eller skriving.

Har du spørsmål til rapporten eller seminaret, kan du kontakte UNESCO-sekretariatet i Kunnskapsdepartementet:

Halfdan Farstad
e-post: haf@kd.dep.no

Susanne Berg-Hansen
e-post: sbh@kd.dep.no

 

 

 

 

Til toppen