• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Open Access

Seminar om åpen tilgang til forskning

Open access, eller gratis tilgang til forskning, er et stadig mer aktuelt tema både i Norge og internasjonalt. Nå arrangerer SAIH Blindern, NSO og SUM et seminar om dette temaet den 19. mars.

Blant paneldeltakerne er Peter M. Haugan fra Den norske UNESCO-kommisjonen, professor ved Geofysisk Institutt ved UiB.

Sentralt i debatten om open access er spørsmålet som: Hvorfor skal det offentlige betale dyrt for tilgang til resultater av forskning det allerede har betalt for? Hvor mye forskning bør publiseres åpent, og vil krav om åpen publisering frata forskere frihet til å publisere hvor de vil? Kan kunnskapsutvekslingen gjennom åpen publisering bidra til å utjevne kunnskapsskillet?

Tid: 17.15-19.00

Sted: Auditorium 7, Eilert Sundt hus, Blindern

Mer informasjon om seminaret

Mer om temaet open access

Til toppen