• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Utdanning

Foto: UNESCO

Seminar 18. februar 2016: Bærekraftsmål 4 – Kvalitetsutdanning for alle

Seminar: Bærekraftsmål 4: Kvalitetsutdanning for alle
Sted: Norad, 6. etasje, Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo
Tid: 18. februar 2016, kl 08:30-13:30

Norad og den norske UNESCO-kommisjonen inviterer nøkkelaktører og alle interesserte til å lære mer om bakgrunnen for og innholdet i dette bærekraftsmålet. Den 1. januar 2016 trådde FNs 17 nye bærekraftsmål i kraft og ble våre felles mål. Mål nummer 4 er å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning og livslang læring for alle – og at ingen skal bli utestengt eller etterlates.

Norge prioriterer utdanning i humanitært- og utviklingssamarbeid. Hvordan vil de nye bærekraftsmålene påvirke dette arbeidet?

Hensikten med dette seminaret er å støtte arbeidet med utdanning for utvikling gjennom deling av kunnskap.

 

Program
08.30: Registrering og kaffe/te

09.00 Velkommen og innledning
•Utenriksdepartementet
•Avdelingsdirektør Helga Fogstad, avdeling for helse, utdanning og forskning, Norad

Ordstyrer Tora Aasland, leder, Den norske UNESCO-kommisjonen

09.30: Sesjon om bærekraftsmålene:
•Hvordan bærekraftsmålene ble til, ved Utenriksdepartementet
•Hvordan bærekraftmål 4 ble til og hva det innebærer, ved Dankert Vedeler, Kunnskapsdepartementet
•Bærekraftmål 4 og norsk utviklingspolitikk, ved Vegar Sundsbø Brynildsen, Utenriksdepartementet
•Spørsmål og diskusjon

11.15: Lett lunsj og mingling

11.45: Sesjon om arbeidet med kvalitetsutdanning
•Hvordan vil mål 4 endre ulike aktørers tilnærming til utdanning for utvikling? Ordstyrer: Gerd-Hanne Fosen, leder for Seksjon for Utdanning, Norad
•How will Sustainable Development Goal 4 be monitored? ved Silvia Montoya, direktør, UIS
•Utdanningskommisjonen, ved Kristin Clemet, medlem av Utdanningskommisjonen
•Sivilt samfunns rolle i å fremme mål 4, ved Tove Wang, Redd Barna
•Akademias rolle i mål 4, ved Andreas Lund, Senter for fremragende utdanning, Universitetet i Oslo
•Avsluttende kommentarer og diskusjon

Påmelding via Norads nettsider

Til toppen