• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

– Samfunnsforskere må inn i klimadebatten

Ingen enkelt fagdisiplin kan fange opp alle sidene ved klimaendringene og de sosiale følgene av endringene.

Dette er blant konklusjonene i World Social Science Report, som ble lagt frem av UNESCOs toppsjef, Irina Bokova, under UNESCOs generalkonferanse i november. Rapporten har tittelen Changing Global Environments.

Klimaendringene behandles ofte av forskere med beina godt plantet i den naturvitenskapelige tradisjonen. Men klimaendringer har også potensielle følger for mennesker og samfunn over hele kloden. Den nye rapporten etterlyser derfor større deltakelse fra samfunnsvitere og fagfolk innenfor andre disipliner.

Samfunnsforskning kan spille en viktig rolle i å forklare hvorfor vi i så liten grad reduserer klimagassutslipp og endrer våre vaner selv om vi vet at det er nødvendig.

Mer enn 80 av verdens fremste forskere har bidratt i utarbeidelsen av rapporten, som kommer ut hvert tredje år. Også forskere fra norske institusjoner, deriblant Karen O’Brien fra Universitetet i Oslo og Asuncion Lera St. Clair fra forskningssenteret CICERO har bidratt.

World Social Science Report er et samarbeid mellom the International Social Science Council (ISSC), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) og UNESCO. Den er ment å være et verktøy for å for fremme engasjement blant samfunnsforskere over hele verden. I tillegg inneholder rapporten gode eksempler på studier av sammenhengen mellom miljø og samfunn – som det trengs flere av.

 

Last ned sammendraget av rapporten her. 

Til toppen