• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Verdensarvkomiteen møtes i Bonn i juli.

Rjukan og Notodden på verdensarvlisten

Verdensarvkomiteen har besluttet å innskrive Rjukan-Notodden industriarv på UNESCOs verdensarvliste.

UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv inneholder områder og objekter av uerstattelig kultur- eller naturverdi. Under møtet i verdensarvkomiteen i Bonn 5. juli ble det bestemt at Rjukan-Notodden industriarv skal tas med på listen.

Bevaring og utvikling
– Norge har her tatt på seg et stort ansvar med spennende historie, innhold og utvikling. Verdensarvstatus forplikter, og det gir muligheter. Rjukan og Notodden blir kjent langt utover Norges grenser, men verdensarv betyr også at lokalbefolkningen kan være stolt av historien og bidra til den gode balansen mellom bevaring og utvikling, sier UNESCO-kommisjonens leder, Tora Aasland.

Verdensarvstatusen vil bli feiret med stor folkefest for alle innbyggerne i verdensarvområdet 21. august. Rjukan og Notodden var åsted for Norsk Hydros pionervirksomhet i norsk og internasjonal sammenheng innen utvikling av den elektrokjemiske industrien. Som verdensarv kan regionen fortelle om industrieventyret der vannet blir gjort om til elektrisk kraft, og der kunstgjødsel ble produsert for en voksende befolkning i verden.

Norsk verdensarv
Norge har fra før følgende steder på verdensarvlisten:

 • Bergkunsten i Alta
 • Bryggen i Bergen
 • Røros bergstad
 • Urnes stavkirke
 • Vegaøyan
 • Vestnorsk fjordlandskap
 • Struves meridianbue (fire punkter i Norge på denne transnasjonale verdensarven)

Her kan du se en oversikt over alle stedene på UNESCOs verdensarvliste.

Les mer om verdensarv på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Til toppen