• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

hender

Foto: iStock

Rapport om FNs tusenårsmål

FN har nylig kommet med en rapport over statusen for tusenårsmålene. Den viser at det nå er 700 millioner færre ekstremt fattige mennesker i verden enn det var i 1990.

FNs tusenårsmål er åtte konkrete mål for bekjempelse av fattigdom, som skal nåes innen 2015. De ble vedtatt av alle verdens land i år 2000.

Flere av tusenårsmålene er nådd eller er i ferd med å nås. Andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom er halvert. Andelen mennesker som har tilgang på rent drikkevann steg fra 76 til 89 prosent fra 1990 til 2010. Målet ble dermed nådd fem år før tiden. Dødsfall grunnet malaria falt også med mer enn 25 prosent fra 1990 til 2010, og vil trolig halveres innen 2015. Også målet om å halvere andelen som sulter ser ut til å kunne nås.

Noen utfordringer gjenstår imidlertid: For å redusere barnedødeligheten med to tredjedeler fra 1990-nivået, trengs en større innsats. Fremdeles er det også 57 millioner barn som ikke får gå på skole, og dette målet ser ikke ut til å bli nådd innen 2015. En god nyhet er imidlertid at like mange jenter som gutter får i dag grunnskoleutdanning. Når det gjelder sanitærfohold gjenstår det en stor jobb, selv om 1,9 milliarder mennesker har fått forbedrede sanitærforhold siden 1990.

Les mer om rapporten på UNDPs nettsider

Ettersom det nærmer seg fristen for tusenårsmålene, har FN satt i gang arbeidet med å utvikle nye mål for perioden etter at tusenårsmålene har utløpt i 2015.

Se rapporten

 

Til toppen