• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Pressemelding fra UNESCO-kommisjonen

Den norske UNESCO-kommisjonen har sendt følgende oppfordring til utenriksministeren:

Den norske UNESCO-kommisjonen oppfordrer norske myndigheter til å følge opp den bekymringsfulle situasjonen til tyrkiske journalister overfor tyrkiske myndigheter. Et stort antall journalister sitter fengslet uten lov og dom. Mange har vært varetektsfengslet i flere år og risikerer lange fengselsstraffer på grunn av sitt arbeid som journalister. Dette er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og er et hovedtema for UNESCOs pågående arbeid for å styrke journalisters sikkerhet gjennom ”Work plan on Safety of Journalists and the Issue of Impunity”.

Fengslingen av journalistene er et overgrep mot journalistene selv og deres nærmeste. Det rammer også den tyrkiske befolkningen, som ikke får en fri og uavhengig mediedekning, et forhold som forsterkes under de pågående demonstrasjonene mot tyrkiske myndigheter.

Til toppen