• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

UNESCO Paris. Foto: UNESCO

Pressefrihetspris til etiopisk journalist

UNESCOs pressefrihetspris går i år til den fengslede etiopiske journalisten Reeyot Alemu.

Alemu har skrevet om politiske og sosiale spørsmål og studert årsakene til fattigdom og mangel på likestilling i Etiopia. Etter å ha jobbet for flere uavhengige medier, grunnla hun magasinet Change, som etter kort tid ble stengt av myndigehetene. Da hun senere jobbet for avisa Feteh, ble hun arrestert, og hun soner i dag en fengselsdom på fem år. Juryen som nominerte Alemu la vekt på hennes store mot og engasjement for ytringsfriheten. 

Reeyot Alemu, foto: IWMF

Reeyot Alemu, foto: IWMF

Pressefrihetsprisen skal deles ut på Verdens pressefrihetsdag 3. mai i Costa Rica. Prisen har vært delt ut hvert år siden 1997 og har fått navnet etter den drepte colombianske journalisten Guillermo Cano. Den skal gå til personer eller organisasjoner som har forsvart eller bidratt til å fremme pressefrihet.   

Ler mer på uneso.org og på iwmf.org

Til toppen