• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

På havets bunn står skutene…

Rundt tre millioner skipsvrak, sunkne byer og gjenstander etter mennesker ligger på havets dyp ifølge UNESCO.

Ruinene av fyrtårnet i Alexandria, som var ett av de syv underverkene, og vrakene av Titanic og Lusitania, er blant det mest kjente som ligger skjult av verdens hav. Det finnes også 4000 skipsvrak bare etter Kublai Khan.

I 90 prosent av menneskehetens historie har havnivået vært 130 m lavere enn det er i dag. Det er 6000 år siden havet nådde dagens nivå. Ettersom mennesker har bodd tett ved vannet, er mange av sporene etter dem nå lagt under vann. Noen av de best bevarte førhistoriske bosettingene, fra 50 000 til 60 000 år siden, finnes på bunnen av Nordsjøen. Blant annet er det spor etter neandertalernes jaktmarker.

Hele byer har blitt svelget av havet. 150 byer og havner fra oldtiden ligger på havbunnen bare i Middelhavet. Den eldste av disse er Pavlopetri, som er 5000 år gammel og ligger i Hellas. En annen by med en dramatisk historie er Port Royal. Tre kraftige jordskjelv, etterfulgt av en stor flodbølge i 1692, førte til at to tredjedeler av byen sank i havet i løpet av få minutter.  

Det er ikke forsket mye på denne delen av verdens kulturarv, og den er utilstrekkelig beskyttet. Men den internasjonale aktiviteten for å ta bedre vare på denne kulturarven har økt de siste årene. I 2001 ble konvensjonen for beskyttelse av verdens kulturarv under vann utformet, og den trådte i kraft i 2009.

Formålet med konvensjonen er å beskytte spor etter menneskelig aktivitet som har ligget under havet i minst hundre år og har en kulturell, historisk eller arkeologisk verdi. Konvensjonen kom som en respons på en tiltagende plyndring. 41 stater har til nå ratifisert konvensjonen.

UNESCO har flere prosjekter med universiteter for å få mer forskning om kulturarven under vann. 27. mai arrangerer UNESCO et seminar om dette i hovedkvarteret i Paris, med foredrag fra en rekke forskere.

28. og 29. mai, avholdes også den fjerde sesjonen for landene som har undertegnet Konvensjonen for beskyttelse av verdens kulturarv under vann.

Til toppen