hav

Foto: iStock

Satsinger

UNESCO jobber med langt mer enn verdensarven. Se de viktigste prioriteringene her.

» Les mer

Satsinger

Utdanning for alle
UNESCOs hovedprioritet er å bidra til at alle barn får tilgang til utdanning av høy kvalitet. Utdanning er en menneskerett og en forutsetning for menneskelig utvikling.

Beskyttelse av kulturarv
Å bygge tverrkulturell forståelse gjennom beskyttelse av kulturarv og gjennom fremme av kulturelt mangfold er prioriterte oppgaver for UNESCO.

Vitenskapelig samarbeid
UNESCO arbeider aktivt for å fremme vitenskapelig samarbeid, eksempelvis om varslingssystemer for tsunamier og vannforvaltning på tvers av landegrenser.

Ytringsfrihet
Ytringsfrihet er en forutsetning for demokrati, utvikling og menneskers verdighet. Fremme av presse- og ytringsfrihet er blant UNESCOs kjerneoppgaver.

 

Til toppen