UNESCO-kommisjonen

Den norske UNESCO-kommisjonen er et bindeledd mellom det sivile samfunn og norske myndigheter.

» Les mer

UNESCO-kommisjonen

Den norske UNESCO-kommisjonen (2017-2020) består fra 2019 av 9 medlemmer som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Alle medlemmene har kompetanse på minst ett av UNESCOs fagområder. Tidligere minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, er kommisjonens leder. Kunnskapsdepartementet har sekretariatsansvar for UNESCO-kommisjonen.

Kommisjonens sammensetning reflekterer UNESCOs fire ansvarsområder: utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCO-kommisjonen skal være rådgiver for norske myndigheter og bindeledd mellom sivilsamfunnet, ulike fagmiljøer og regjeringen. Kommisjonen spiller også en viktig rolle i å synliggjøre UNESCO i Norge. Kommisjonen deler ut tilskudd gjennom en tilskuddsordning en gang i året. Les mer om denne ordningen her.

Den norske UNESCO-kommisjonen:

Tora Aasland – Leder for Den norske UNESCO-kommisjonen.

Lars Magne Andreassen – Direktør, Árran Lulesamisk senter.

Espen Hernes – Avdelingsdirektør, Kulturavdelingen i Norsk kulturråd.

Hege Hisdal –  Klimarådgiver i NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat.

Lise Iversen Kulbrandstad – Professor, Institutt for humanistiske fag, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet.

Benjamin Skiaker Myrstad – Styremedlem i LNU, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Marjan Nadim – Forsker II, ISF, Institutt for samfunnsforskning.

Rune Ottosen – Professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet – storbyuniversitetet.

Dankert Vedeler – Medlem i styret til UNESCO Institute for Statistics (UIS).

Til toppen