Bilde som viser en jente som sitter ved en skolepult.Foto: iStock

UNESCOs skolenettverk (ASPnet)

UNESCO har et skolenettverk som består av mer enn 9000 utdanningsinstitusjoner.

» Les mer

UNESCOs skolenettverk (ASPnet)

UNESCOs skolenettverk
UNESCOs skolenettverk (Associated Schools Project, ASPnet) er et globalt nettverk av mer enn 9000 utdanningsinstitusjoner i 180 land.

Din skole kan bli med i et nettverk med internasjonalisert undervisning: ASP-net.

Nettverket består av alt fra førskoler til høyskoler. Sekretariatet ligger i Paris.
ASPnet skal bidra til å sette UNESCOs idealer om fred, trygghet og samarbeid ut i livet.

Skolesamarbeidet skal:

• Styrke den internasjonale dimensjonen i undervisningen.
• Inspirere til kontakt og samarbeid mellom skoler nasjonalt og internasjonalt.
• Bidra til å utvikle gode undervisningsmetoder.

Skolenettverket i Norge
UNESCO-skolene i Norge er i utgangspunktet skoler som har satset spesielt på internasjonalisert undervisning, og som bruker UNESCO-tilknytningen som en paraply for egeninitierte prosjekter sammen med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt. Skolene markerer ulike FN-dager og har varierte prosjekter med fokus på fredsarbeid, kulturarv og menneskerettigheter. I dag er det 36 ASPnet-skoler i Norge, jevnt fordelt på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.

Hvorfor bli ASPnet-skole?
ASPnet bidrar med kunnskap om menneskerettigheter, kultur og internasjonale forhold. I tillegg gir ASPnet skolene et nasjonalt og globalt kontaktnett, og fungerer som en møteplass for utveksling av gode undervisningsideer og metoder. Tilgang til UNESCO-relaterte undervisningsopplegg på skolen gjør elevene bevisste på organisasjonens arbeid.

Hvert år arrangeres et seminar for ASPnet-skolene i Norge. Her får deltagerne faglig påfyll med foredrag og ekskursjoner. For lærerne er ASPnet-samlingene en viktig møteplass for faglig og kulturell utvikling og nettverksbygging. Skolenettverket tilbyr nye kontakter, samarbeid og undervisningsidéer, som både lærere og elever kan benytte i skolehverdagen.

Kontakt ASPnet Norge
FN-sambandet er nasjonal koordinator for UNESCO-skolene. Les mer her

Til toppen