Foto: Samfoto

Norske prioriteringer

Norge er en av de største økonomiske bidragsyterne i UNESCO, og arbeider aktivt for å utvikle organisasjonen.

» Les mer

Norske prioriteringer

Gjennom de ekstrabudsjettære midlene er Norge en viktig økonomisk bidragsyter til UNESCO. Norge er en aktiv medlemsstat, som samarbeider nært med de andre nordiske landene.

I tråd med Regjeringens ønske om et sterkt FN, arbeider Norge for å gjøre UNESCO til en velfungerende og effektiv organisasjon. Norge bidro tungt til å få i gang en evaluering av UNESCO. I dag er oppfølging av evalueringsrapportens anbefalinger et viktig tema for organisasjonen.

Norge vil at UNESCO skal konsentrere seg om funksjoner hvor organisasjonen har komparative fortrinn. Dette er hovedsakelig som pådriver i normative og etiske spørsmål, som kapasitetsutvikler og som initiativtaker for globalt samarbeid. Det er dessuten viktig for Norge at UNESCO unngår overlapping med andre organisasjoner og at den har et tett samarbeid med andre FN-organisasjoner.

Til toppen