• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Dankert Vedeler. Foto: Privat

Nye utdanningsmål under lupen

04.02.2015

Verdenssamfunnet er i ferd med å lage nye utviklingsmål, de såkalte bærekraftsmålene eller bærekraftsagendaen, som skal gjelde fra 2015 til 2030. Målene, som skal være universelle, skal vedtas av FNs generalforsamling i slutten av september. En arbeidsgruppe ble nedsatt for å komme med forslag til nye mål. Gruppens forslag inneholder 17 mål og en rekke delmål.  Se dem her.

Vil forenkle
Utdanning foreslås som et eget mål med flere delmål. Arbeidet med utdanningsmålene, spesielt delmålene, er nå på oppløpssiden. Styringskomiteen for Utdanning for alle, som ledes av norske Dankert Vedeler, møtes i Paris 5. og 6. februar for å diskutere disse.

– Vi har et klart mål om få en utdanningsagenda som del av bærekraftsagendaen. Forslagene som foreligger er tematisk gode, men kan være vanskelige å kommunisere og måle, sier Vedeler.

– Jeg håper vi kan bli enige om noen forenklinger og få sløyfet noen av adjektivene som i realiteten vil bety lite, men som gjør delmålene unødig lange og kompliserte. Vi ønsker på vegne av neste generasjon å være ambisiøse, men dette må kombineres med en viss grad av realisme, fortsetter han.

Stort møte i Sør-Korea
I tillegg til en gjennomgang av delmålene, skal møtet i Paris drøfte utkast til en ”Framework for action” som sier noe om hvordan målene skal nås. Et viktig felt er utvikling av indikatorer slik at man kan vurdere fremgangen mot målene. Møtet i Paris skal dessuten diskutere organiseringen av World Education Forum i Sør-Korea i mai. Det er ventet rundt 1500 representanter fra myndigheter, lærerorganisasjoner, frivillige organisasjoner, privat sektor og akademia til konferansen, som har den nye, globale utdanningsagendaen som hovedtema.

Det foreliggende forslaget til utdanningsmål ser slik ut:

Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote life-long learning opportunities for all

4.1 by 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and effective learning outcomes

4.2 by 2030 ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care and pre-primary education so that they are ready for primary education

4.3 by 2030 ensure equal access for all women and men to affordable quality technical, vocational and tertiary education, including university

4.4 by 2030, increase by x% the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship

4.5 by 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education and vocational training for the vulnerable, including persons with disabilities, indigenous peoples, and children in vulnerable situations

4.6 by 2030 ensure that all youth and at least x% of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy

4.7 by 2030 ensure all learners acquire knowledge and skills needed to promote sustainable development, including among others through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship, and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development

4.a build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning environments for all

4.b by 2020 expand by x% globally the number of scholarships for developing countries in particular LDCs, SIDS and African countries to enrol in higher education, including vocational training, ICT, technical, engineering and scientific programmes in developed countries and other developing countries

4.c by 2030 increase by x% the supply of qualified teachers, including through international cooperation for teacher training in developing countries, especially LDCs and SIDS

 

 

 

Til toppen