• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Norsk professor skal lede internasjonalt hav-arbeid

UNESCO-kommisjonens Peter M. Haugan er valgt til å lede UNESCOs havkommisjon, IOC (the Intergovernmental Oceanographic Commission). Haugan er professor ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen.

– Hav er et viktig tema for Norge, og IOC gjør et godt arbeid på dette feltet. Det er derfor svært positivt at Peter M. Haugan har fått dette ledervervet, sier UNESCO-kommisjonens leder, Tora Aasland.

Fremmer forskning
IOC er FNs koordineringsenhet for havobservasjoner, havforskning, utveksling av havdata og havtjenester. En av kjerneoppgavene er å legge til rette for at beslutninger om utnytting av havene for matproduksjon, menneskers helse og marin transport skjer på grunnlag av vitenskapelig kunnskap.

For Norges del innebærer valget av Haugan en mulighet for økt synlighet av globale programmer for havforskning og for forskningsbasisen for havforvaltning i Norge. Norske havforskere, institusjoner og bedrifter kan stimuleres til å delta mer aktivt i slike programmer, også utenfor norske farvann, og dermed få økt synlighet.

Dette gjør IOC:

 • IOC hjelper medlemslandene til å forstå og forvalte hav- og kystområder.
 • IOC koordinerer tsunami-varslingssystemer i Stillehavet, Det indiske hav, det nord-østlige Atlanterhavet, Middelhavet og i Karibien.
 • IOC koordinerer overvåking av havene gjennom the Global Ocean Observing System (GOOS). GOOS er havkomponenten i IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
 • Gjennom sin observasjon av havene bidrar IOC til å øke kunnskapsbasen om klimaendringene.
 • IOC er sammen med Verdens meteorologiske organisasjon arrangør av verdens klimaendringskonferanse hvor formålet er å gjøre tilgjengelig, og systematisere, eksisterende kunnskap om klimaforskning for et bredt publikum.

IOC er en del av UNESCO-paraplyen, men er et selvstyrt organ hvor land kan være medlemmer uten å ha UNESCO-medlemsskap. Les mer om IOC her.

Til toppen