• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Norges UNESCO-ambassadør Tore Eriksen (t.v.) sammen med UNESCOs toppsjef, Irina Bokova

Norge gir 16 millioner til UNESCO

Norge gir 16 millioner kroner i ekstra støtte til UNESCOs arbeid for utdanning. Avtalen ble signert i Paris i november av Norges UNESCO-ambassadør, Tore Eriksen, og UNESCOs generaldirektør, Irina Bokova.

Den norske millionstøtten skal gå til arbeid for utdanning, som er UNESCOs hovedprioritering. Dette er i tråd med regjeringens plattform, som fastslår at «regjeringen vil ta en global lederrolle i arbeidet med utdanning for alle».

– Vi er veldig glade for at den nye, norske regjeringen vil videreføre Norges sterke satsning på utdanning, sier UNESCOs toppsjef.

Trenger 1,6 millioner lærere
De norske midlene skal blant annet bidra til å bygge opp ressurser på utdanningsfeltet i ulike land. Fire millioner kroner går direkte til lærersatsingen «Teacher Task Force». Det trengs 1.6 millioner nye lærere for at målet om grunnutdanning for alle skal nås innen 2015. Midlene går også til arbeidet for en konvensjon for godkjenning av høyere utdanningskvalifikasjoner, som vil lette mobilitet for studenter og akademikere i fremtiden. To millioner kroner går til styrking av UNESCOs evalueringsarbeid for å oppnå bedre resultater innenfor UNESCOs utdanningsprogram.

Avhengig av ekstra støtte
Norge betaler hvert år rundt 16 millioner kroner i fast kontigent til UNESCO, men gir i tillegg rundt 54 millioner kroner i «ekstrabudsjettære midler» (økonomisk støtte i tillegg til kontigent). I år  kommer bidraget på 16 millioner kroner på toppen av den ekstrabudsjettære støtten. I 2013 vil Norge derfor støtte UNESCO med rundt 70 millioner kroner, i tillegg til den faste medlemskontigenten.

UNESCO har siden 2011 slitt økonomisk, og vært avhengig av ekstra støtte fra medlemslandene. Etter at organisasjonen i 2011 aksepterte Palestina som medlemsstat, trakk USA og Israel støtten. USA stod for rundt en fjerdedel av UNESCOs budsjett.

Til toppen