• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Dankert Vedeler. Foto: Privat

Norge aktive på afrikansk konferanse

Norge spilte en sentral rolle på ministerkonferansen i Addis Abeba i forrige uke. Ministrene for høyere utdanning vedtok en regional konvensjon for godkjenning av høyere utdanning. Norge har sammen med Kina stilt midler til rådighet for at konferansen kunne holdes.

Vedtaket om en afrikansk regional konvensjon betyr et skritt på veien i arbeidet med å lage en global konvensjon for godkjenning av høyere utdanningskvalifikasjoner, som kan gi økt mobilitet blant akademikere og studenter. Det eksisterer nå tre regionale konvensjoner; Lisboa-konvensjonen, Tokyo-konvensjonen og Addis Abeba-konvensjonen. Det kan bygges videre på disse i utviklingen av en global konvensjon.

Norge var en sentral aktør i Addis Abeba. I tillegg til at mange takket Norge for den økonomiske støtten til arrangementet, holdt Kunnskapsdepartements Dankert Vedeler et sluttinnlegg på vegne av Norge, hvor han oppfordret til felles innsats for å vedta utvikling av en global konvensjon på UNESCOs neste generalkonferanse i 2015. NOKUT, ved Stig Arne Skjerven, holdt innlegg om hvordan papirløse studenter og akademikere får vurdert sin kompetanse i Norge. Dette vakte stor interesse blant tilhørerne.

Norge og Kinas støtte til arrangementet ble trukket frem i flere samtaler under konferansen. Dette ble også betonet av lederen for utdanningsavdelingen i UNESCO, Qian Tang (fra Kina).

 

 

 

Til toppen