• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Dankert Vedeler. Foto: Privat

Nordmann fikk toppverv

Dankert Vedeler fra Kunnskapsdepartementet er valgt til ny leder av styringskomiteen for Utdanning for alle (Education for all). Vedeler, som skal lede komiteen de neste to årene, ble enstemmig valgt etter forslag fra Russland og Saudi-Arabia.

Viktig verv
– Å få dette vervet gir en god mulighet til å påvirke arbeidet med hvordan de globale utdanningsmålene skal formuleres for de neste 15 årene. Dette arbeidet vil pågå ut 2015. Alle de store aktørene er representert i komiteen, forteller Vedeler.

Styringskomiteen for Utdanning for alle (EFA Steering Commitee) er en del av den internasjonale bevegelsen som skal fremme de seks utdanning for alle-målene (EFA-målene). Målene skal etter planen innfris innen 2015. Den har 20 medlemmer, deriblant UNESCO, UNICEF, UNDP, UNFPA, OECD og Verdensbanken. I tillegg deltar seks regionale representanter for FNs medlemstater, Education International, Global Campaign for Education, Global Partnership for Education, privat sektor ved Intel, India, som representant for de mest folkerike landene i verden, og Korea, som vertskap for den internasjonale ministerkonferansen  i 2015. Les mer om komiteen her. 

Millioner går ikke på skole
Vedeler forteller at den viktigste utfordringen i tiden fremover er å forsøke nå de seks EFA-målene i så stor grad som mulig.

-Fremdeles er det i underkant av 60 millioner barn som ikke begynner på skolen. Alt for mange barn som går på skole lærer verken å lese eller skrive. Når vi skal formulere en agenda som går fram til 2030, må vi ta med hva vi ikke har nådd, samt møte de utfordringer som vi ikke så ved begynnelsen av dette årtusen. På den ene siden må vi spisse målene på en slik måte at vi kan mobilisere sterk støtte til utdanning også blant dem som ikke jobber med utdanning. Samtidig må vi unngå å minimalisere utdanning til kun å gjelde enkle ferdigheter og lett kvantifiserbare mål. Det er en hårfin balanse, fastslår han.

Vedeler ble valgt da styringskomiteen møttes i Paris 6. og 7. mars. Den viktigste saken på dagsorden var post-2015-agendaen på utdanningsområdet. Komiteen besluttet å fremme seks prioriterte områder i den videre prosessen. Disse er a) barnehage og grunnutdanning b) videregående og høyere utdanning, c) alfabetisering, d) yrkesopplæring og livsmestring, e) kvalitet og g) finansiering.

Les mer om Utdanning for alle her 

 

 

 

 

 

 

Til toppen